Inregistrarea unei asociatii/fundatii presupune parcurgerea etapelor prevazute in Ordonanta 26/2000, mai exact intocmirea si obtinerea documentelor mantionate la raspunsul la intrebarea 3 de mai sus. Se va avea grija ca atat actul constitutiv, cat si statutul sa aiba continutul prevazut de lege.

Actul constitutiv va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

a)    datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora; 
b)    exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus; 
c)    denumirea asociatiei; 
d)    sediul asociatiei; 
e)    durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat; 
f)    patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie; 
g)    componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; 
h)    persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice; 
i)    semnaturile membrilor asociati. 

   Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute: 
a)    elementele prevazute anterior, cu exceptia celor precizate la lit. g) si h); 
b)    precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei; 
c)    modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat; 
d)    drepturile si obligatiile asociatilor; 
e)    categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; 
f)    atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;