Seria de articole referitoare la reglementarile legislative privind contractul individual de munca, conform Codului Muncii, publicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, continua astazi cu prezentarea elementelor definitorii ale executarii contractului de munca. Astfel, dupa incheierea contractului de munca, este necesar sa cunoasteti care sunt drepturile si obligatiile atat ale angajatului, cat si cele ale angajatorului.

Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc, potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Salariatii nu pot renunta la drepturile care le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Conform art. 39 din Codul Muncii, drepturile salariatului sunt urmatoarele:

- dreptul la salarizare pentru munca depusa;

- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

- dreptul la concediu de odihna anual;

- dreptul la egalitate de sanse si tratament;

- dreptul la demnitate in munca;

- dreptul la securitate si sanatate in munca;

- dreptul la acces la formarea profesionala;

- dreptul la informare si consultare;

- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de  munca;

- dreptul la protectie, in caz de concediere;

- dreptul la negociere colectiva si individuala;

- dreptul de a participa la actiuni colective;

- dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat;

- alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca.

Articol publicat de Eugen Staicu pe Legestart.ro