Saptamana aceasta va propunem o serie de articole referitoare la reglementarile legislative privind contractul individual de munca, conform Codului Muncii publicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, in cele ce urmeaza vom debuta cu informatiile referitoare la incheierea contractului individual de munca.

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

In primul rand, varsta la care legislatia prevede ca persoana fizica dobandeste capacitate de munca este de 16 ani. Insa, aceasta poate incheia contract de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, in conditiile in care nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, obligatia aceasta revenind angajatorului.

Anterior inceperii activitatii:

- contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Munca;

- angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Mai mult, conform art. 17 alin. (1), inaintea incheierii sau modificarii contractului, angajatorul este obligat sa informeze persoana selectata in vederea angajarii/ salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

Vechimea in munca este inteleasa prin munca prestata in temeiul unui contract individual de munca.

O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei prevederi legale atrage nulitatea contractului individual de munca.

Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.

Citeste intregul articol pe Legestart.ro!