Oricare dintre membrii asociatiei/fundatiei, pe baza imputernicii date prin actul constituiv, poate formula o cerere de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumsciptie urmeaza sa isi aiba sediul asociaitia/fundatia.

Cererea de inscriere va trebui insotita de:
•    Act constitutiv (forma autentica sau atestata de avocat – in cazul asociatiilor, forma autentica – in cazul fundatiilor)
•    Statut (forma autentica sau atestata de avocat- in cazul asociatiilor, forma autentica – in cazul fundatiilor)
•    Actele doveditoate ale sediului si patrimoniului initial
•    Dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei (prim document ce trebuie obținut pentru initierea procedurii de inregistrare a unei asociatii/fundatii).
Odata cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se counica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza se afla sediul asociatiei.