Infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor sunt reglementate, in principal, prin Ordonanta nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asociatiile si fundatiile.

Partidele politice, sindicatele si cultele religioase, desi reprezinta forme asociative, nu intra sub incidenta acestei ordonante, infiintarea si functionarea lor fiind reglementate prin legi speciale.”

Ghidul practic pentru infiintarea si functionarea organizatiilor neguvernamentale este realizat de Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Proiect finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European.