Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005 de Parlamentul României după 5 ani de la emiterea acesteia de Guvern.

PROCEDURA ÎNFIINŢĂRII

În vederea dobândirii personalităţii juridice asociaţii /fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul în forma autentică sau atestat de un avocat, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actul constitutiv are rolul de a consfinţi dorinţa asociaţilor /fondatorilor de a crea o organizaţie anume. Statutul descrie organizaţia şi precizează principalele reguli după care aceasta lucrează.

La autentificarea / atestarea actului constitutiv şi a statutului se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii, iar la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea si dovada sediului (contract de inchiriere, comodat, etc), dovada patrimoniului initial precum si cazierele fiscale ale fondatorilor.

Oricare din asociaţi/fondatori, pe baza împuternicirii date, poate formula o cerere de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul.

Descarcati Ghidul pentru infiintarea asociatiilor si fundatiilor!