Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui ├«n conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005 de Parlamentul Rom├óniei după 5 ani de la emiterea acesteia de Guvern.

PROCEDURA ├ÄNFIINŢĂRII

├Än vederea dob├óndirii personalităţii juridice asociaţii /fondatorii ├«ncheie actul constitutiv şi statutul ├«n forma autentică sau atestat de un avocat, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Actul constitutiv are rolul de a consfinţi dorinţa asociaţilor /fondatorilor de a crea o organizaţie anume. Statutul descrie organizaţia şi precizează principalele reguli după care aceasta lucrează.

La autentificarea / atestarea actului constitutiv şi a statutului se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii, iar la judecatoria in raza careia isi desfasoara activitatea si dovada sediului (contract de inchiriere, comodat, etc), dovada patrimoniului initial precum si cazierele fiscale ale fondatorilor.

Oricare din asociaţi/fondatori, pe baza ├«mputernicirii date, poate formula o cerere de ├«nscriere ├«n Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei ├«n a cărei circumscripţie teritorială urmează să ├«şi aibă sediul.

Descarcati Ghidul pentru infiintarea asociatiilor si fundatiilor!