La interval de 10 ani de la reglementarea la nivel legislativ a procedurilor minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, aplicarea acestora este caracterizata de formalism, informatiile fiind transmise catre cetateni, cel mai adesea, intr-o maniera greu accesibila.

Luand in considerare gradul redus de participare a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative, un grup de 17 senatori si deputati au initiat o propunere legislative pentru stimularea initiativei civice a populatiei.  Saptamana trecuta initiativa legislativa  a fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei, fiind inaintata spre promulgare.

Una dintre modificarile majore aduse reprezinta instituirea principiului obligativitatii consultarii cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, prin organizarea de dezbateri publice, de catre autoritatile administratiei publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

In plus, in vederea unei mai bune comunicari se instituie obligativitatea folosirii de catre autoritatea administratiei, in mod cumulativ, a mai multe proceduri de publicitate a proiectelor de acte normative publice. Astfel, autoritatea publica va avea “obligatia cumulativa de a publica un anunt referitor la aceasta actiune pe site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala. Autoritatea administratiei publice va transmite concomitant cu indeplinirea obligatiei de publicare, proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. Cererea de transmitere a proiectelor de acte normative poate viza mai multe proiecte de acte normative pe o perioada de cel mult un an de la data depunerii cererii”.

In vederea stimularii participarii la luarea deciziilor, actualul termen de 10 zile va creste la 60 de zile pentru transmiterea in scris de propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normative supus dezbaterii publicii.

Legea aduce unele modificari si in privinta persoanei desemnate in cadrul institutiei ca fiind responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. In acest sens, numele si datele de contact ale functionarului la care societatea civila poate depune cererile pentru exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege vor fi facute publice odata cu publicarea proiectului.

Expunerea de motive

Proiect de lege