Conform normelor legislative din Codul Muncii, publicate in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporara de munca;
 • carantina;
 • exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
 • indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
 • forta majora;
 • in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
 • de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
 • in alte cazuri expres prevazute de lege.

Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:

 • concediu pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pâna la implinirea varstei de 3 ani;
 • concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in vârsta de pâna la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pâna la implinirea vârstei de 18 ani;
 • concediu paternal;
 • concediu pentru formare profesionala;

Articol publicat pe Legestart.ro