In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 107 din data de 22 februarie 2013 a fost publicata Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013.

Legea prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2013.

Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 50.703,8 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 50.703,8 milioane lei.

Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 291,7 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 105 milioane lei, cu un excedent de 186,7 milioane lei.

Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.476 milioane lei, iar la cheltuieli, in suma de 1.689 milioane lei.

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

- asiguratului sau pensionarului, la 2.223 lei;

- unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei.

Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2013 sunt cele prevazute la art. 29618 alin. (3) lit. a), d), e) si f) din Codul fiscal.

In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal este inclusa si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,

In anul 2013 nu se acorda credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevazute de Legea nr. 76/2002.

Sursa: juridice.ro