In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 607 din data de 30 septembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Principalele modificari:

Se introduc reglementari speciale, detaliate, cu privire la exercitarea in comun a autoritatii parintesti, respectiv:

- definirea locuintei copilului si introducerea unor prevederi exprese privind posibilitatea partajarii acesteia in timp, in cazul intelegerii intre parinti;

- legaturile personale ale copilului cu parintele la care nu locuieste (reglementate generic in Codul civil la art. 401 si 496 alin. (5));

- contributia ambilor parinti nu doar la cheltuielile de crestere si educare a copilului, ci si la activitatile pe care le presupune supravegherea si ingrijirea acestuia.

In vederea asigurarii mentinerii relatiilor personale ale copilului cu parintii sai sau cu alte persoane alaturi de care s-a bucurat de viata de familie, noua lege introduce o serie de masuri asiguratorii si garantii menite sa asigure punerea in executare a hotararilor judecatoresti si respectiv inapoierea copilului la locuinta sa, precum si pentru prevenirea deplasarii ilicite a acestuia si inapoierea sa.

Se prevede expres ca parintele la care copilul locuieste are obligatia de a sprijini mentinerea relatiilor personale ale copilului cu celalalt parinte.

In situatia in care ambii parinti exercita autoritatea parinteasca, dar nu locuiesc impreuna, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului invataturii sau pregatirii profesionale, tratamente medicale complexe sau interventii chirurgicale, resedinta copilului sau administrarea bunurilor, se iau numai cu acordul ambilor parinti. In situatia in care, din orice motiv, un parinte nu-si exprima vointa pentru luarea deciziilor prevazute anterior, acestea se iau de catre parintele cu care copilul locuieste, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

Se introduce prevederea ca parintele nu poate renunta la autoritatea parinteasca, dar se poate intelege cu celalalt parinte cu privire la modalitatea de exercitare a autoritatii parintesti, in conditiile art. 506 din Codul civil.

In vederea respectarii dreptului copilului la identitate, legea introduce prevederi noi, mai clare, menite sa clarifice procedura inregistrarii nasterii copilului pentru cele trei categorii de copii: parasiti in unitati sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie,  parasiti in alte unitati sanitare si gasiti, tinand cont de faptul ca Legea nr. 272/2004 reglementa explicit doar situatia copilului parasit in maternitati si pe cea a copilului gasit.

Se introduce o sectiune noua cuprinzand prevederi referitoare la protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate.

Astfel, potrivit actului normativ, parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara. Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela.

Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat.

Se modifica dispozitiile referitoare la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti fata de copil pe durata masurii plasamentului dispus de instanta, autoritatea parinteasca urmand sa fie exercitata de directorul DGASPC in loc de presedintele consiliului judetean.

Sunt introduse prevederi referitoare la obligarea parintelui apt de munca, de catre instanta,  sa presteze actiuni sau lucrari de interes local in situatia in care plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila.

Prestarea de catre copii a activitatilor remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling este conditionata de informarea prealabila a serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul copilului.

Se mentioneaza sanctionarea parintilor in cazul folosirii copilului in activitati de cersetorie, a cadrelor didactice in situatia aplicarii de tratamente umilitoare sau degradante, a serviciilor publice de asistenta sociala pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin sau a directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului in cazul neindeplinirii atributiei referitoare la verificarea si solutionarea sesizarilor privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare si orice forma de violenta asupra copilului.

Sursa: juridice.ro