Institutul de Economie Socială (parte a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile) are plăcerea să vă prezinte o serie de noi materiale de formare realizate alături de partenerii săi din Italia, Spania și Suedia în cadrul proiectului “New Crops - Social entrepreneurship to create new opportunities for socially excluded in rural areas”, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Proiectul și-a propus să ofere cunoștințele și abilitățile necesare formatorilor, managerilor și viitorilor manageri ai cooperativelor și întreprinderilor sociale care se află la început de drum. Materialele oferă informații utile pentru a înființa și dezvolta organizații/ afaceri sociale de succes care să producă rezultate econmice și sociale pentru membri lor și să genereze locuri de muncă în zonele rurale. Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Identificarea și promovarea a 40 de bune practici din cele 4 țări partenere;
  • Documentarea a 16 modele de afacere de succes, sub forma unor studii de caz și utilizarea lor în cadrul materialelor de formare  
  • Dezvoltarea de noi materiale de formare - ghiduri de înființare a cooperativelor agricole și a altor tipuri de întreprinderi sociale din mediul rural
  • Dezvoltarea unui kit European de resurse pentru start-up de cooperative și întreprinderi sociale în zonele rurale
  • Realizarea filmului documentar și informativ "The Story of a New Crop / Povestea unei noi recolte"

Toate rezultatele proiectului pot fi consultate și descărcate de pe paginile web dedicate acestuia, la adresele http://www.ies.org.ro/erasmus (în limba română) sau http://www.ies.org.ro/new-crops-en (pentru limba engleză).

Înțelegerea cooperativelor agricole. Ghid de înființare 

Înțelegerea întreprinderilor sociale. Ghid de înființare a întreprinderilor sociale din zonele rurale

Toolkit European pentru înființarea de cooperative sau întreprinderi sociale în mediul rural

Toate materialele au fost produse inițial în limba engleză, iar câteva dintre ele sunt disponibile și traduse în limbile naționale ale partenerilor din proiect: română, italiană, spaniolă și suedeză

Vă invităm să diseminați aceste rezultate și către rețelele din care faceți parte, pentru a ajunge la cât mai multe persoane interesate. Vă mulțumim!