ODYO oferă organizațiilor de sau pentru tineret o intervenție specifică și personalizată în vederea îmbunătățirii capacității acestora de a acționa mai bine în folosul tinerilor cu oportunități reduse (și nu numai).

 

*Articol preluat din newsletterul InfoAltfel al ANPCDEFP - Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 

Proiectul „Organizational development for youth organizations” (ODYO) s-a născut din nevoia de a contribui la dezvoltarea organizațiilor de/pentru tineret și la o mai bună înțelegere și dezvoltare a practicilor de dezvoltare organizațională utilizate de acestea. Implementat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) în parteneriat cu CNVOS – Centrul pentru informare, co-ooperare și dezvoltare (Slovenia) și ENNA – Rețeaua Europeană a Organizațiilor Naționale ale Societății Civile, proiectul răspunde în mod direct provocărilor și nevoilor cu care se confruntă organizațiile de/pentru tineret, și anume: o dezvoltare organizațională precară (în special din cauza lipsei de practici democratice în interiorul organizației), o bază de resurse nesustenabile și lipsa unui focus privind planificarea strategică și a promovării unui management organizațional eficient. În acest sens, proiectul vine în întâmpinarea necesității de a oferi organizațiilor de/pentru tineret oportunități de a-și dezvolta profesionalismul pentru a acționa mai bine în folosul tinerilor cu oportunități reduse (și nu numai) și propune o intervenție specifică și personalizată în vederea îmbunătățirii dezvoltării capacităților acestora.

 

Raport european

 

Proiectul a debutat cu realizarea unui raport european cu privire la munca în cadrul organizațiilor de/pentru tineret, practicile organizaționale și mai ales provocările cu care acestea se confruntă. Raportul analizează rezultatele unui sondaj aplicat în rândul organizațiilor de/pentru tineret din perspectiva unor aspecte organizaționale cheie (guvernanță, dezvoltare financiară și finanțare, managementul informației, monitorizare și evaluare, structură organizațională, comunicare externă) și înglobează deopotrivă informații privind metodologia utilizată, o prezentare generală a sectorului de tineret din Europa, o serie de exemple de bune practici identificate la nivel european, precum și recomandări de politici. Raportul poate fi consultat și descărcat accesând acest link.

 

Instrumente elaborate

 

Pornind de la informațiile obținute prin intermediul raportului, cu intenția de a facilita un proces eficient de dezvoltare organizatională, au fost elaborate o serie de instrumente pentru a evalua practicile/procesele din organizații și, în funcție de rezultatele acestei evaluări, de a implementa schimbări oriunde acestea sunt necesare. Drept urmare, abordarea propusă prin intermediul proiectului ODYO constă în trei etape:

Astfel, pentru evaluarea organizației este propusă aplicarea unei matrici de autoevaluare – un instrument care ajută la măsurarea evoluției actuale a organizației în raport cu un standard propus. Matricea este concepută pentru a ajuta la identificarea parametrilor puternici și slabi ai organizației în funcție de 10 indicatori cheie: Guvernanță, Aspecte financiare, Managementul informației, Monitorizare și evaluare, Structură organizațională, Leadership, Managementul resurselor umane, Implicarea beneficiarilor (tinerii cu oportunități reduse), Advocacy și Comunicare externă. Fiecare indicator este evaluat pe baza a 5 întrebări scalate, care realizează o imagine de ansamblu a organizației sub forma unei diagrame personalizate care se generează automat. Instrumentul este unul interactiv și poate fi accesat în cadrul platformei www.odyotoolkit.eu la secțiunea Toolkit →Matrix.

 

După această evaluare, în momentul în care există o imagine de ansamblu asupra aspectelor pozitive, dar și mai puțin eficiente ale organizației, fiecare organizație are acces la o serie de instrumente de dezvoltare organizațională. Prin aceste instrumente organizațiile sunt sprijinite să abordeze mai bine dezvoltarea organizațională pe diverse arii de intervenții. Instrumentele sunt ușor de aplicat, flexibile și provoacă gândirea critică și creativă. Sunt propuse instrumente în concordanță cu toți indicatorii din matrice și care reprezintă un standard minim pentru ca orice organizație să fie mai profesionistă, indiferent de dimensiune, locație/ țară, număr de beneficiari implicați sau teme de interes ale proiectelor și programelor.

 

Instrumentele includ atât exerciții de tip format” (template), ce necesită completarea de informații specifice referitoare la organizație, cât și exerciții creative de tipul ”out-of-the-box”, ce invită organizațiile să abordeze diferite subiecte din altă perspectivă, sau din aceeași perspectivă, dar într-o manieră mult mai structurată. Toate instrumentele sunt accesibile în cadrul platformei  www.odyotoolkit.eu, la secțiunea Training Curricula, atât în limba engleză, cât și în limba română.

 

În cadrul proiectului a fost de asemenea organizat un training internațional ce a urmărit dezvoltarea competențelor de a derula și evalua activități de dezvoltare organizațională pe baza unei analize adecvate a nevoilor și folosind metodologiile specifice (toolkit-ul și curricula realizate în cadrul proiectului). La training au participat specialiști în lucrul cu organizațiile de/pentru tineret din România și Slovenia (12 participanți din România și 7 din Slovenia) care, ulterior, au contribuit la pilotarea instrumentelor în cadrul a 15 ateliere locale organizate la nivel național în cele două țări.

 

Cum poți beneficia de toate acestea?

 

Dacă reprezinți o organizație de/pentru tineret și te întrebi cum poți beneficia de aceste instrumente și de expertiza din cadrul proiectului în procesul de evaluare și dezvoltare organizațională, îți poți crea un cont pe platforma www.odyotoolkit.eu și primești acces gratuit la toate instrumentele în mai puțin de 30 de secunde.

 

Ca primă etapă este recomandată parcurgerea instrumentului de autoevaluare (Toolkit→Matrix). Cu ajutorului lui vei putea obține o diagramă personalizată  a organizației tale, iar din acel punct vei descoperi, pas cu pas, o serie întreagă de exerciții special concepute pentru a veni în sprijinul organizației tale.

 

Echipa proiectului oferă consultanță gratuită oricând în timpul procesului, prin email la odyo@fdsc.ro sau direct pe pagina de Facebook ODYO – pentru întrebări, păreri, opinii, recomandări.

 

*****

Proiectul  „Organizational Development for Youth Organizations” este coordonat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din România în partenetriat cu Centrul pentru informare, co-ooperare și dezvoltare din Slovenia și Rețeaua Europeană a Organizațiilor Naționale ale Societății Civile și este co-finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.