Despre sector

Știri recente

Normele de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari de amploare, prin recenta Hotarare a Guvernului nr. 1071/2012, publicata in Monitorul oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012, modificari al caror continut il vom prezenta pe sectiuni, cu referiri la articolele de referinta din Codul fiscal. H.G. nr. 1071/2012 a intrat in vigoare la 8 noiembrie
mai mult
Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila a modificat si unele legi speciale, dintre care ne vom referi – in cele ce urmeaza – la modificarile aduse Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
mai mult
Infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor sunt reglementate, in principal, prin Ordonanta nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind asociatiile si fundatiile.

mai mult
Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005 de Parlamentul României după 5 ani de la emiterea acesteia de Guvern.

mai mult
Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, în folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata în domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învatamânt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea.

mai mult
Unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României garantat prin intermediul Constituţiei este dreptul de a avea acces la informaţii.

mai mult