Centrul de Resurse Juridice a participat la întâlnirea organizată de Președintele României la Palatul Cotroceni, din data de 26 martie 2019.

Punctul de vedere al CRJ cu privire la organizarea unui referendum consultativ odată cu alegerile europarlamentare din data de 26 mai, 2019 este următorul:

 Suntem consecvenți cu poziția avută în anul 2009 cu privire la organizarea simultană a alegerilor prezidențiale și a referendumului consultativ cu privire la parlamentul unicameral, respectiv aceea de nesuprapunere a temelor electorale cu cele referendare;

Considerăm că alegerile europarlamentare trebuie să se bazeze exclusiv pe teme europene și că orice altă temă riscă să compromită natura și buna informare a cetățenilor cu privire la alegerile din mai 2019, suprapunerea temelor intrând în contradicție cu îndrumările de bună practică ale Comisiei de la Veneția[1];

Indiferent de nemulțumirile publice cu privire la prestația actualei majorități parlamentare, majoritate rezultată ca urmare a votului exprimat de cetățeni la alegerile parlamentare din anul 2016, votul nu poate fi nici anulat nici ”corectat” printr-un referendum.

În ceea ce privește fondul problemei, respectiv care anume ar trebui să fie întrebarea ridicată în eventualitatea unui astfel de referendum, precizăm că, în cadrul întâlnirii de la Cotroceni, Președintele României nu a indicat, în concret, o astfel de întrebare. Cum sensul discuțiilor a fost, aproape în integralitate, cu privire la justiție (cu tot cu anticorupție), considerăm că:

 

Justiția, în genere, nu poate face obiectul unui referendum consultativ, funcționarea acesteia având rang constituțional (prin urmare, orice modificare se face prin referendum de modificare a Constituției) și de natura legilor organice; acestea din urmă, indisolubil legate unele de altele și de Constitutie, nu pot, prin urmare , face obiectul unei singure întrebări așa-zis “clarificatoare” ori „izbăvitoare”;

Justiția nu (mai) trebuie folosită (deși este folosită de foarte mulți ani) în bătăliile politice; ea înșăși, prin reprezentanții săi oficiali sau neoficiali trebuie să arate că este sobră, că știe să se curețe atunci când greșește, că își asumă lucrurile bune și mai puțin bune și că știe că nu o face pentru sine ci pentru noi, ceilați; în lipsa acestui demers intern, orice demers exterior ei este inutil.

În concluzie, Centrul de Resurse Juridice este împotriva organizării unui referendum consultativ  odată cu alegerile europarlamentare. În ceea ce privește întrebarea care va fi pusă – cum nimeni nu pare să o știe – vom face precizările de fond necesare la momentul cuvenit.

 

[1] Codul de bune practici în materie de referendum, CDL-AD (2007)008, adoptat de Comisia europeană pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția), în  martie 2007, disponibil la: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)008-rom