APADOR-CH îşi exprimă public solidaritatea faţă de protestul avocaţilor din Bucureşti şi din restul ţării cu privire la cuantumul derizoriu al onorariilor avocaţilor din oficiu.

Deşi avocaţilor li se pretinde o prestaţie profesională exemplară, ei îşi desfăşoară activitatea în condiţii de multe ori improprii, fiind lipsiți de înlesnirile necesare pentru exercitarea profesiei (acces liber la dosar, lipsa unor locuri corespunzătoare şi a timpului rezonabil pentru studiul dosarelor), la care se adaugă, în cazul avocaţilor din oficiu, şi un onorariu derizoriu, demotivant.

Spre exemplu, potrivit protocolului încheiat în anul 2008 (și modificat in 2015) între Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) şi Ministerul Justiţiei, onorariul avocatului din oficiu pentru asistarea unui suspect sau inculpat în faza judecăţii este de 200 lei şi poate creşte până la 400 lei, dacă în dosar sunt cel puţin 5 suspecţi sau inculpaţi. Cei 200, 300 sau 400 lei sunt plătiţi avocatului din oficiu indiferent de cât durează judecata, judecată care poate dura, în funcţie de complexitatea dosarului, multe luni sau mulţi ani.

Pe lângă faptul că onorariile avocaţilor din oficiu sunt prevăzute în protocolul din 2008 la un nivel  scăzut, ele pot fi şi reduse, în mod arbitrar, de către procuror sau judecător, cărora li se conferă  dreptul să aprecieze cam cât ar valora munca avocatului în cazul respectiv. Acest sistem, pe lângă prejudiciile materiale vizibile, crează şi o poziţie de inferioritate, în proces, a avocatului din oficiu, care depinde material de bunăvoinţa procurorului sau judecătorului. Din aceste motive, asociaţia solicită eliminarea dreptului organului judiciar de a cenzura onorariul avocatului din oficiu.

APADOR-CH consideră că un factor de mare importanţă pentru creşterea calităţii apărării din oficiu, apărare de care beneficiază persoanele cu o stare materială precară, este stabilirea unor onorarii rezonabile care să asigure un câştig mediu lunar pe măsura importanţei sociale a activităţii pe care o desfăşoară avocaţii din oficiu.

Asociaţia derulează în prezent un proiect care are ca obiect creștarea calităţii apărării în cauzele penale. Activităţile desfăşurate în acest proiect confirmă faptul că o problemă importantă care afectează calitatea apărării din oficiu este tocmai existenţa unor onorarii foarte reduse, demotivante.

APADOR-CH apreciază că, în loc de majorarea bugetelor numeroaselor servicii de informaţii de la noi, mult mai util pentru societate ar fi realocarea unor sume din aceste bugete pentru asigurarea unor onorarii decente avocaţilor din oficiu. Ministerul Justiţiei are un cuvânt de spus în acest sens şi ar fi trebuit să solicite sume suplimentare pentru onorariile avocaţilor din oficiu, atunci când s-a discutat proiectul de buget în Guvern. Nici acum n-ar fi prea târziu, legea bugetului este dezbătută zilele astea în Parlament.