Social și civic

Știri recente

Ediția din 2023 a Street Delivery parcă a fost cea mai sinceră radiografie a temelor din spațiul public, o invitație la asumare, implicare și ajutor pentru schimbare. Dincolo de ateliere creative care permit experimentare și învățare, Street Delivery a reușit anul acesta performanța transformării într-un festival al ideilor, al dezbaterilor și al prezentărilor vii. Și poate de astfel de inițiative avem nevoie tot mai des în România acum, de aceea consider că este important că rămâne un nucleu de idei și mesaje, dincolo de acțiuni singulare efemere.
mai mult
Echipa stiri.ong a vizitat Centrul Comunitar Grivița Cișmigiu și a stat de vorbă cu Marian Ursan, fondator, director executiv Carusel și lector în cadrul Facultății de Asistență Socială (Universitatea București) și cu Bianca Avram, coordonatoarea echipei de teren Carusel. Am vrut să înțelegem ce servicii dedicate scoaterii din starea de vulnerabilitate dată de dependența de droguri sunt disponibile în acest moment, ce oferim ca societate acestor oameni și familiilor lor.
mai mult
România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere (2004 şi 2012) şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. În acest context, OCDE a lansat în luna iulie 2023 două rapoarte complementare - ambele oferind recomandări a căror operaționalizare va genera un impact semnificativ în relația stat societate civilă contribuind astfel la consolidarea democrației. Unul dintre ele vizează spațiul civic, iar celălalt vizează guvernarea deschisă - Open Government review of Romania.
mai mult
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a lansat recent raportul Civic Space Review of Romania ce oferă atât o analiză a legislației și practicilor în domeniul protecției spațiului civic și respectării drepturilor și libertăților cetățenești cât și o serie de recomandări pentru alinierea instituțiilor naționale la standardele de bună practică ale OCDE. Raportul include printre altele și o secțiune dedicată organizațiilor societății civile (OSC). Aceasta recunoște rolul pozitiv pe care OSC îl au în societate și oferă o analiză a cadrului legal și politic precum și a practicilor din domeniu cu focus pe procesul de înregistrare, obținerea statutului de utilitate publică și accesul la finanțare.
mai mult
Căutăm 20 de organizații din Timișoara și zona vest a României pentru a face parte din cea de-a treia generație a programului #impact3. Programul #impact3 urmărește să dezvolte gradul de conștientizare, expertiză și abilități practice pentru ONG-urile din România cu privire la măsurarea impactului muncii lor, cu accent pe schimbarea dorită și puterea experiențelor colective. Prin intermediul programului invităm organizațiile să-și dezvolte/ perfecționeze abilitățile de măsurare a impactului (social), de a plasa impactul organizațional în contextul local și pentru domeniul lor de intervenție și de a conveni asupra acțiunilor colective în timpul programului ca parte a unei comunități de practică. Pe scurt, invităm organizații motivate și interesate într-un proces de (minim) 3 luni de dezvoltare organizațională cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de a înțelege, măsura și comunica efectele și impactul muncii lor în sectorul neguvernamental.
mai mult
Tragedii precum “Colectiv” și “Lagărele de tortură din Voluntari” demonstrează eșecul repetat al statului român de a asigura respectarea legii, și toleranța aceluiași stat în fața corupției sistemice. Prețul este plătit de cetățeni nevinovați, uneori chiar de cei mai vulnerabili dintre ei. Găsiți scrisorea trimisă către autoritățile publice și solicitările FDSC aici: https://www.fdsc.ro/wp-content/uploads/2023/07/Scrisoare-FDSC-12-Iulie-2023.pdf
mai mult
Comisia Europeană a făcut public raportul din 2023 privind statul de drept, iar textul acestuia a fost elaborat în urma unui proces complex de consultare la care au participat și organizațiile societății civile din România. În timp ce s-au raportat anumite îmbunătățiri ale cadrului legal, organizațiile societății civile continuă să aibă dificultăți legale și financiare. Procedurile de înregistrare, modificare a elementelor statutare, dizolvarea sau accesul la registrele ONG rămân dificile, iar principalele cauze sunt povara administrativă mare asociată operațiunilor care asigura funcționarea ONGurilor, durata procedurilor judecătorești și practica judiciară neunitară în această materie. Raportul menționează intenția Guvernului de a revizui modul în care este acordat statutul de utilitate publică astfel încăt să elimine discrepanțele întâlnite în practica autorităților publice care îl acordă. De asemenea, provocările de a asigura un cadru financiar de funcționare stabil pentru organizațiile societății civile sunt menționate în Raport, iar guvernul recunoaște că modificările legislative din ultimii ani au slăbit capacitatea organizațiilor de a face față acestora.
mai mult