Organizațiile societății civile au un rol vital în apărarea și consolidarea democrației europene. Cu toate acestea, ele se confruntă cu un mediu tot mai ostil în care presiunea politică, campaniile de denigrare și birocratizarea excesivă le afectează capacitatea de a își îndeplini obiectivele.

În acest context, raportul “Eforturi pentru a rezista în vremuri turbulente. Evaluarea sustenabilității OSC-urilor și a impactului în creștere al amenințărilor externe” realizat de Centrul Român pentru Politici Europene a urmărit identificarea principalelor nevoi și provocări cu care se confruntă organizațiile societății civile în urma pandemiei COVID-19, a războiului împotriva Ucrainei și chiar a tendințelor tot mai frecvente ale guvernelor din unele țări de a le controla și a le limita independența.

Analiza a fost realizată în rândul a 40 de organizații dintre care majoritatea provenind din regiunea extinsă a Mării Negre și doar câteva din alte țări ale Uniunii Europene (toate beneficiare ale granturilor Fundației Black Sea Trust for Regional Cooperation) și, cu toate că eșantionul nu este unul reprezentativ pentru întregul sector, au fost identificate o serie de provocări ce pot fi relevante pentru un număr extins de organizații și anume:

·       Sustenabilitatea financiară este în pericol. Organizațiile au nevoie de mai multă predictibilitate financiară pentru a-și dezvolta strategii reale pe termen lung. Suportul financiar constant pentru derularea activităților de bază, granturile multi anuale și diversificarea surselor de finanțare rămân factori cheie pentru sustenabilitatea financiară.

·       Amenințările externe sunt în creștere. Factori de decizie naționali preiau politici  de inspirație Rusească ce afectează reglementarea organizațiilor și conduc la instaurarea unui climat de teamă. Aceste amenințări sunt mai mari în țările non-UE.

·       Investițiile în oameni sunt necesare. În lipsa unor strategii de dezvoltare profesională care să pună accent pe nevoile de dezvoltare și bunăstarea personalului, burnout-ul afectează un număr tot mai mare de angajați din organizații. Implementarea unor strategii de menținere a personalului pe termen lung devine tot mai necesară.

·       Reducerea birocrației de implementare a proiectelor. Organizațiile resimt nevoia unei mai mari flexibilități atât în etapa de aplicare și cât și în cea de implementare și raportare a proiectelor.

·       Consolidarea dialogului și mecanismelor de consultare între donatori și organizații este necesară pentru evitarea discrepanțelor între nevoile reale și prioritățile apelurilor de finanțare.

·       Maximizarea impactului. Organizațiile acordă o importanță redusă monitorizării și evaluării activității lor, dezvoltării unei strategii reale de comunicare și evaluării impactului proiectelor derulate.

·       Sprijinirea organizațiilor împotriva atacurilor externe și un suport mai mare din partea donatorilor pentru dezvoltarea de parteneriate și rețele sunt necesare pentru un sector neguvernamental durabil și rezilient.

 

Raportul complet este disponibil la acest LINK