Un material de Viorelia Manda, manager de proiect, Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile

 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a lansat recent raportul Civic Space Review of Romania ce oferă atât o analiză a legislației și practicilor în domeniul protecției spațiului civic și respectării drepturilor și libertăților cetățenești cât și o serie de recomandări pentru alinierea instituțiilor naționale la standardele de bună practică ale OCDE. 

Raportul include printre altele și o secțiune dedicată organizațiilor societății civile (OSC). Aceasta recunoște rolul pozitiv pe care OSC îl au în societate și oferă o analiză a cadrului legal și politic precum și a practicilor din domeniu cu focus pe procesul de înregistrare, obținerea statutului de utilitate publică și accesul la finanțare. Raportul analizează deopotrivă provocări și oportunități ce țin de capacitatea și guvernanța organizațiilor și oferă recomandări concrete pentru guvern în vederea consolidării și susținerii sectorului. 

Printre recomandările ce vizează OSC se numără:

    Îmbunătățirea transparenței și a accesului la informații prin asigurare unor date fiabile, transparente și actualizate la nivel național privind sectorul OSC. În acest sens se recomandă simplificarea procedurilor de înregistrare și asigurarea interoperabilității între Registrul Național, Institutul Național de Statistică (INS) și bazele de date deținute de ministere (în special de către Ministerul Finanțelor Publice) astfel încât acestea să reprezinte o sursă fiabilă de date naționale actualizate. Se recomandă, de asemenea, dezvoltarea (în parteneriat cu societatea civilă) unui portal al organizațiilor care să fie conectat la Registrul Național actualizat și să ofere deopotrivă informații referitoare la finanțare, participare, oportunități de colaborare și evenimente relevante.

    Reducerea barierelor birocratice și administrative pentru OSC și dezvoltarea unui sistem de suport guvernamental pentru organizațiile care lucreză în domenii de interes public. În această direcție, OCDE recomandă valorificarea progreselor înregistrate pentru revizuirea sistemului de acordare a statutului de „utilitate publică” și explorarea de noi oportunități pentru a îl face cât mai util, mai accesibil și mai puțin împovărător pentru OSC. Totodată, este necesar ca guvernul să se asigure de faptul că toate organizațiile care beneficiază de statutul de utilitate publică lucrează în domenii de interes public și că sistemul este unul transparent și echitabil.

     Facilitarea unor surse de finanțare previzibile, durabile și diverse. OCDE recomandă creșterea numărului de oportunități de finanțare și luarea de măsuri care să asigure faptul că sprijinul financiar este acordat într-un mod imparțial, independent, transparent și uniform, menținând astfel autonomia sectorului și permițând OSC să își dezvolte obiectivele strategice și capacitățile pe termen lung (de ex. prin intermediul unui fond dedicat societății civile). Este important ca acordarea fondurilor guvernamentale să se facă într-o manieră accesibilă, nebirocratică, echitabilă și având la bază o serie de criterii clare și transparente aplicate în mod egal tuturor organizațiilor. OCDE recomandă, de asemenea, monitorizarea și raportarea finanțărilor guvernamentale acordate OSC (pentru a încuraja o abordare mai strategică a mecanismelor de finanțare), facilitarea accesului la a o varietate mai mare de surse de finanțare și stimularea implicării organizațiilor în activități economice ce ar putea contribui la finanțarea diverselor lor activități non-profit. 

Raportul integral poate fi accesat la acest link.

Notă: Concomitent cu raportul mai sus prezentat, OCDE a lansat și raportul Open Government Review of Romania ce a urmărit analizarea legislației și practicilor în domeniul guvernării deschise și oferirea de recomandări pentru alinierea instituțiilor naționale la standardele de bună practică ale OCDE.

 

Publicate în timpul procesului de aderare a României la OCDE, cele două analize sunt considerate complementare, ambele oferind recomandări a căror operaționalizare va genera un impact semnificativ în relația stat societate civilă contribuind astfel la consolidarea democrației.