Tragedii precum “Colectiv” și “Lagărele de tortură din Voluntari” demonstrează eșecul repetat al statului român de a asigura respectarea legii, și toleranța aceluiași stat în fața corupției sistemice. Prețul este plătit de cetățeni nevinovați, uneori chiar de cei  mai vulnerabili dintre ei.

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile apreciază eforturile Centrului pentru Resurse Juridice (CRJ) de a monitoriza respectarea drepturilor persoanelor dezavantajate și de a semnala încă din 2022 abuzurile din căminele de bătrâni din Ilfov.

FDSC condamnă reacția aberantă a autorităților responsabile, care în loc să protejeze victimele și apărătorii democrației, le-au ignorat pe primele, și i-au hărțuit pe cei din urmă.

 

Organizația susține propunerile Platformei Sociale din România, precum și munca de ani de zile a ONGurilor care s-au implicat cu dăruire și expertiză în oferirea de servicii sociale de calitate grupurilor dezavantajate. 

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a observat deschiderea premierului către societatea civilă, dar vrea să se asigure că este una reală, și responsabilă. Mult prea des, ONG-urile sunt forțate să funcționeze într-un mediu ostil, în care sunt considerate fie prea vocale, fie prea neînsemnate, fie bune doar pentru poze oficiale de salvat aparențele.

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile consideră că:

  1. Statul rămâne responsabil de protecția socială a cetățenilor săi, pentru că statul strânge taxele, nu ONGurile; rolul societății civile este de a oferi expertiză, nu de a scoate castanele statului din foc;
  2. Actuala criză nu justifică scurt-circuitarea democrației prin emiterea unei ordonanțe de urgență de către guvern, ratând astfel încă o dată șansa unor reforme reale.

 

Găsiți scrisorea trimisă către autoritățile publice și solicitările FDSC aici: https://www.fdsc.ro/wp-content/uploads/2023/07/Scrisoare-FDSC-12-Iulie-2023.pdf