Conform art. 24 din Legea nr. 8/1996, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. Opera poate fi creata si pe bucati, caz in care pentru fiecare dintre acestea se va calcula un termen de protectie distinct.

Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.

Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica, in mod legal.

Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica, in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora.

In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului de 70 ani sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului, drepturile patrimoniale se vor intinde pe tot timpul virtii autorului.

Dreptul de autor pentru operele realizate in colaborare, se vor intinde pe o perioada de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. Daca aceste opere au fost facute din mai multe bucati, dreptul de autor al fiecarui coautor, se va intinde pe o perioada de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor in parte.

Drepturile patrimoniale asupra operelor colective vor dura 70 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica, sub conditia ca in termen de 70 de ani de la crearea operei, aceasta sa fie adusa la cunostinta publicului.

Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani.

Articol publicat pe Legestart.ro.